Programma

Programma

Met Crowd Expedition focussen we ons op horizontale thema’s en verticale expertisegebieden. Startend op 1 mei 2014 pakken we elke drie maanden een ander horizontaal thema op; mobiliteit, financiële dienstverlening, educatie/kennisdeling, participatie/democratie, arbeidsmarkt/organisatie, energie, leisure&food, healthcare en (bedrijfs)resources. Rondom een horizontaal thema gaan we in gesprek met nationale en internationale initiatieven, experts rondom dit thema, onderzoekers en bestaande organisaties in dit thema die al bezig zijn de stap richting collaborative te maken. Gemiddeld 2 interviews per week. Zowel in levende lijve als online. Een kleine 200 in totaal.

Bij horizontaal hoort ook verticaal. Verticaal, dus dwars door alle thema’s heen, lopen expertisegebieden als marketing, accountancy, legal, usablilty, business model, nudgig, geschiedenis, social media, organisatie, community, communicatie, etc. Deze vakgebieden worden vertegenwoordigd door ons internationale expertteam, welke vanuit hun organisatie of op persoonlijke titel binnen de thema’s vanuit hun vakgebied aan de slag gaan.

Buiten het programma organiseren we ook thema evenementen, brainstorms, presentaties en losse projecten binnen de Collaborative Economy.