Deeleconomie vanuit het perspectief van de gebruiker

Deeleconomie vanuit het perspectief van de gebruiker

0 446

Vorige week sprak ik in ‘het buurtatelier’ in Rotterdam, je zou deze plek ook wel een offline platform kunnen noemen, journalist Robert Visscher. Samen met zijn vrouw Martine Zeijlstra onderzocht (en beoefende) hij op verzoek van Forte Uitgevers de deeleconomie vanuit het perspectief van de gebruiker. De aanleiding van hun expeditie was de constatering dat er vanuit veel invalshoeken over de deeleconomie werd gesproken en geschreven, behalve over de stakeholder waar we het ‘allemaal voor doen’: de gebruikers. Onlangs bundelden zij hun ervaringen in het boek ‘Delen doe je zo, de deeleconomie in de praktijk’, welke zij lanceerden tijdens een zelf georganiseerde deelmarkt.

Vanuit een ander perspectief

Dat Robert en ik op sommige vlakken andere opvattingen hebben over ontwikkelingen binnen de deeleconomie, daar kwamen we een week eerder achter toen ik een reactie blog publiceerde op een door hem geschreven blog ‘Huren van je buren, hoe de deeleconomie wordt gekaapt door graaiers’. Ook al blijf ik bij mijn punten die ik toen benoemde, toch begrijp ik na deze week beter waar ons verschil in inzicht deels vandaan komt. Waar Robert zich richt op de deeleconomie vanuit de gebruiker, kijk ik meer vanuit de bredere platform benadering, businessmodellen en andere stakeholders als ondernemers en overheid. Sommige ontwikkelingen die niet direct in het voordeel van de gebruiker zijn, zijn in mijn beleving goed voor de lange termijn ontwikkeling van de deeleconomie. En vice versa. Goed dus om bepaalde ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Belegde boterham

In het eerste deel van het interview praten we over winst en groei. Een platform dat draait op puur subsidies heeft geen duurzaam model. Dat is uiteindelijk voor geen van de stakeholders, ook niet de gebruikers, goed. Maar wat wanneer je als platform winst maakt en hiermee je lange termijn bestaan (voorlopig) hebt geborgd. Wat dan? De ondernemer zal waarschijnlijk door willen pakken en groeien. Impact maken. Misschien nog meer winst maken. Alleen groei ten koste van wat? In sommige gevallen ten koste van de (eerste groep) gebruikers. Is dat erg? En dan de belegde boterham. Hoe belegd moet die zijn. Allemaal lastige (en tegelijkertijd ook interessante) dilemma’s waarbij iedere keuze een voor en een tegen heeft.

Tip: begin niet bij het begin

Het interview terugkijkend merk ik dat ik de eerste 20 minuten van het interview te veel vanuit mijn eigen gedachten over de deeleconomie het gesprek leidt. Interessant, maar niet in deze setting. Het gevaar wanneer twee experts met passie in gesprek gaan. Leermoment. Op 21:55 gaat het roer om en praten we over:

  • lokale initiatieven als Zorgvrijstaat Rotterdam West (les: intappen op bestaande netwerken in een stad)
  • het feit dat wij nuchtere Nederlanders moeite hebben om hulp te vragen (maar het stiekum erg fijn vinden om op juiste momenten hulp te ontvangen)
  • de rol van (lokale) overheid en het ontbreken van visie
  • deeleconomie en sociale cohesie in de buurt

Kijken dus. Of luisteren. Vanaf 21:55.