Dave Dielissen

Dave Dielissen

Dave Dielissen core team Crowd Expedition

Dave Dielissen
coördinatie en communicatie
Als vaste kern expeditielid kan Dave gelukkig al een goed gevulde rugzak meenemen. Op het gebied van marketing en communicatie legde hij een goede basis met de masteropleiding communicatiewetenschap aan de VU in Amsterdam. Maar het gebeurt natuurlijk allemaal pas echt in de praktijk; de afgelopen tweeënhalf heeft hij gewerkt als junior marketeer bij het Wereld Natuur Fonds. In combinatie met enkele relevante nevenactiviteiten, met natuurlijk niet in het minst zijn bijdrage aan Brand Expedition, heeft hij aan vele leuke content, projecten en campagnes gewerkt. Deze vaardigheden en kennis gaat hij nu inzetten voor Crowd Expedition, waarbij zijn rol tweeledig zal zijn.

Enerzijds coördineert hij de Crowd Expedition. Het hele reilen en zeilen van de expeditie vergt flink wat afstemming; regelen van de interviews, onderhouden van contacten en organiseren van het (digitale-)reisschema om enkele zaken te noemen. Daarbij breiden we het expeditieteam langzaamaan uit met nieuwe leden en partners. Ook al hun activiteiten en inbreng zullen zorgvuldig met elkaar moeten worden afgestemd. Al met al moeten agenda’s worden beheerd, planningen gemaakt, taken verdeeld en deadlines worden gehaald. Anderzijds is het zijn taak om de collaborative economy via Crowd Expedition meer bekendheid te gaan geven. Via alle denkbare (online-)media willen we een dynamisch expeditieverslag creëren dat alsmaar verder zal worden aangevuld met verhalen, lessen en bevindingen van de collaborative economy.

Terug naar Kernteam