Expert team

Expert team

Om tot de kern van de kansen en potentieel van de Collaborative Economy te komen hebben we een expert team aan de expeditie verbonden. Top experts uit circa twintig expertise groepen worden via laagdrempelige communicatiemiddelen bij de expeditie en interviews verbonden. Zij brengen vragen vanuit hun expertisegebied in en zullen hun bevindingen delen door minimaal twee publicaties per jaar op te leveren.

Huidige leden van het expert team:

Klik op de namen van de experts om hun profiel te bekijken. De komende maanden zal deze lijst worden aangevuld tot uiteindelijk ongeveer tachtig experts.